Úvod

Vítejte na webových stránkách spolku Lažánečtí.

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem jednoduchého a pravidelného předávání informací členům sdružení. Budou zde uváděny všechny důležité informace o dění v našem spolku a naší městské části Lažánky.

Podílejte se společně s námi nejen na tvorbě a rozšíření těchto webových stránek, ale i na rozvoji našeho spolku. Vaše případné náměty a poznatky posílejte e-mailem (viz. kontakt) nebo využijte kontaktní formulář "NAPIŠTE NÁM".


O NÁS:

Spolek Lažánečtí vznikl 15.3.2006 původně s tehdejší platnou právní formou “občanské sdružení”.

V prosinci roku 2015 se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právní forma změnila na “spolek".

Původní název "Občanské sdružení Lažánečtí" bylo zápisem do spolkového rejstříku změněno na Lažánečtí, spolek.

Spolek je zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem.

Účelem spolku je zajišťování potřeb a ochrana zájmů jeho členů při výkonu činnosti spolku.

Hlavní činností spolku je:
a) zajištění přístupu k informacím a médiím
b) vzdělávání v oblasti výpočetní techniky, informačních technologií
c) pořádání přednášek, soutěží, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí

Stanovy spolku - zde

Seznam členů představenstva:
Petr Ježek - předseda představenstva, Lažánky 207 (mobil: 603-242-222)
René Švarc - člen představenstva, Lažánky 210 (mobil: 732-756-881)
Josef Čmel - člen představenstva, Lažánky 81 (mobil: 777-889-601)

©2010 Lažánečtí